Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Správce dat a jejich kvality
Správce dat a jejich kvality
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R503
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
252103
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Správce dat a jejich kvality - funkční náplň role
 1. evidence databází a jejich klíčových organizačních charakteristik (zodpovědností za databáze, původ dat atd.),
 2. analýzy kvality dat z pohledu jejich hlavních charakteristik – úplnosti, dostupnosti, přesnosti, aktuálnosti atd.,
 3. řešení úprav dat vzhledem k zjištěným chybám a nedostatkům,
 4. zajišťování integrity a konsolidace dat.
2. Požadované znalosti role
 1. metodiky a metody řízení kvality dat, MDM, Data Governance,
 2. principy a obsah dokumentace evidence a kvality databází,
 3. principy, metody a nástroje správy metadat,
 4. technologie a nástroje pro podporu řízení kvality dat.
3. Kompetence role
 • Technické kompetence: Porozumění existujícím systémům a technologii, Návrh a vývoj aplikací, Schopnost aplikovat procedury, nástroje, metody, standardy, Integrace systémů, Sledování a znalost nových technologií.
 • Kompetence pro podporu byznysu: Znalost organizace byznysu, obchodní politiky a podnikové kultury, Řízení změny a implementace v IT aplikacích, Plánování a schopnost přiřazovat priority.
 • Sociální kompetence: Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů, Zaměření na dosažení výsledků, Budování vztahů a týmová práce, Vyjednávání v rámci dohodnutých principů, Řešení konfliktů, Adaptace na změnu.