Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Správce databází
Správce databází
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R502
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
252102
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Správce databází - funkční náplň role
  1. zajištění preventivní údržby záloh, postupů obnovy a kontrol bezpečnosti a integrity databází,
  2. průběžné monitorování databází a reakce na nestandardní stavy,
  3. příprava a garance přechodů na nové verze databází.
2. Požadované znalosti role
  1. metodiky a metody správy databází,
  2. principy a obsah dokumentace provozu databází (databázových logů atd.),
  3. migrace dat,
  4. technologie a nástroje pro podporu správy databází.