Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Návrhář databází
Návrhář databází
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R501
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
252101
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Návrhář databází - funkční náplň role
  1. navrhování a vývoj informační architektury, struktur dat, slovníků a jmenných konvencí pro projekty podnikové informatiky,
  2. navrhování, konstrukce, modifikace, integrace, realizace a testování systémů řízení databází,
  3. poskytování poradenství při výběru, aplikaci a realizaci nástrojů na řízení databází,
  4. ukládání a výběr dat strukturovaných i nestrukturovaných,
  5. definování pravidel správy dat, vývoj a realizace politiky správy dat, dokumentace, standardů a modelů,
  6. definování principů pro specifikací přístupů k databázím a jejich využití a pro zálohování a obnovu dat,
  7. návrhy zajištění údržby dat, záloh, postupů obnovy a kontrol bezpečnosti a integrity.
2. Požadované znalosti role
  1. metodiky a metody návrhu databází, datového a objektového modelování,
  2. metodiky a metody navrhování speciálních databází, např. datových skladů, OLAP databází, dokumentografických databází apod.,
  3. technologie a nástroje pro podporu návrhu databází.