Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Návrhář databází
Návrhář databází
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R501
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
252101
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Návrhář databází - funkční náplň role
 1. navrhování a vývoj informační architektury, struktur dat, slovníků a jmenných konvencí pro projekty podnikové informatiky,
 2. navrhování, konstrukce, modifikace, integrace, realizace a testování systémů řízení databází,
 3. poskytování poradenství při výběru, aplikaci a realizaci nástrojů na řízení databází,
 4. ukládání a výběr dat strukturovaných i nestrukturovaných,
 5. definování pravidel správy dat, vývoj a realizace politiky správy dat, dokumentace, standardů a modelů,
 6. definování principů pro specifikací přístupů k databázím a jejich využití a pro zálohování a obnovu dat,
 7. návrhy zajištění údržby dat, záloh, postupů obnovy a kontrol bezpečnosti a integrity.
2. Požadované znalosti role
 1. metodiky a metody návrhu databází, datového a objektového modelování,
 2. metodiky a metody navrhování speciálních databází, např. datových skladů, OLAP databází, dokumentografických databází apod.,
 3. technologie a nástroje pro podporu návrhu databází.
3. Kompetence role
 • Technické kompetence: Porozumění existujícím systémům a technologii, Návrh a vývoj aplikací, Schopnost aplikovat procedury, nástroje, metody, standardy, Integrace systémů, Sledování a znalost nových technologií.
 • Kompetence pro podporu byznysu: Znalost organizace byznysu, obchodní politiky a podnikové kultury, Řízení změny a implementace v IT aplikacích, Plánování a schopnost přiřazovat priority.
 • Sociální kompetence: Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů, Zaměření na dosažení výsledků, Budování vztahů a týmová práce, Vyjednávání v rámci dohodnutých principů, Řešení konfliktů, Adaptace na změnu.