Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vývojář softwaru
Vývojář softwaru
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R402
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
25120
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vývojář softwaru - funkční náplň role
 1. analýza a hodnocení požadavků na softwarové aplikace a související základní software,
 2. návrh vývojové a provozní platformy aplikačního softwaru,
 3. návrh a vývoj softwaru,
 4. konzultace s technickými pracovníky s ohledem na vyhodnocení a specifikace potřebných technických parametrů infrastruktury,
 5. řízení testování aplikací a validačních postupů,
 6. zpracování dokumentace aplikací,
 7. posouzení, vývoj, zdokonalování a dokumentace postupů údržby operačních systémů, komunikačních prostředí a aplikačního softwaru.
2. Požadované znalosti role
 1. metodiky a metody vývoje, testování a nasazování softwaru do provozu,
 2. nástroje pro podporu řízení a vývoje softwaru,
 3. technologie a postupy pro vývoj, integraci a provoz aplikací,
 4. řízení vývojářského týmu.
3. Kompetence role
 • Technické kompetence: Porozumění existujícím systémům a technologii, Návrh a vývoj aplikací, Schopnost aplikovat procedury, nástroje, metody, standardy, Integrace systémů, Sledování a znalost nových technologií.
 • Kompetence pro podporu byznysu: Znalost organizace byznysu, obchodní politiky a podnikové kultury, Řízení změny a implementace v IT aplikacích, Plánování a schopnost přiřazovat priority.
 • Sociální kompetence: Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů, Zaměření na dosažení výsledků, Budování vztahů a týmová práce, Vyjednávání v rámci dohodnutých principů, Řešení konfliktů, Adaptace na změnu.
4. Specializovaná role
 • Pro oblast BI: Vývojář softwaru v BI (RQ122 )