Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : IT architekt
IT architekt
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R401
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
251203
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. IT architekt - funkční náplň role

IT architekt je specialistou v oblasti návrhu aplikací a návrhu IT infrastruktury. Analyzuje a navrhuje vhodnou aplikační a technologickou architekturu informačního systému podniku. Připravuje podklady pro konfigurování hardware a software. Monitoruje a řeší problémy s optimalizací výkonu IS. Realizuje zejména tyto činnosti:

 1. analýza, interpretace a hodnocení podnikové architektury a procesních modelů a z nich vyplývajících nároků na aplikace, datovou základnu a technologickou infrastrukturu,
 2. návrh aplikační, informační a technologické architektury IS,
 3. posouzení vhodnosti centralizace, resp. decentralizace informačního systému organizace,
 4. analýza a návrh integračních vazeb mezi komponentami informačního systému,
 5. analýzy, hodnocení a monitorování technologické infrastruktury s cílem zajistit, aby byla optimálně konfigurována a škálovaná,
 6. návrh technologické infrastruktury s respektováním požadavků na její výkon, včetně špičkových zatížení, bezpečnost provozu, flexibilitu, možnosti škálování i pracovní náročnost obsluhy.
2. Požadované znalosti role
 1. principy a metody řešení IT architektur,
 2. principy řešení integrity, bezpečnosti, spolehlivosti a flexibility IS,
 3. principy měření a zajišťování výkonu IS,
 4. hodnocení ekonomické náročnosti různých IT architektur.
3. Kompetence role
 • Technické kompetence: Porozumění existujícím systémům a technologii, Návrh a vývoj aplikací, Schopnost aplikovat procedury, nástroje, metody, standardy, Integrace systémů, Návrh technické architektury, Sledování a znalost nových technologií.
 • Kompetence pro podporu byznysu: Znalost organizace byznysu, obchodní politiky a podnikové kultury, Řízení změny a implementace v IT aplikacích, Plánování a schopnost přiřazovat priority, Schopnost komunikace.
 • Sociální kompetence: Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů, Zaměření na dosažení výsledků, Schopnost strategického uvažování, Schopnost ovlivňovat a přesvědčit tým, rozhodnost, Řešení konfliktů, Adaptace na změnu.
4. Specializovaná role
 • Pro oblast BI: BI architekt (RQ121 )