Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : IT architekt
IT architekt
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R401
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
251203
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. IT architekt - funkční náplň role

IT architekt je specialistou v oblasti návrhu aplikací a návrhu IT infrastruktury. Analyzuje a navrhuje vhodnou aplikační a technologickou architekturu informačního systému podniku. Připravuje podklady pro konfigurování hardware a software. Monitoruje a řeší problémy s optimalizací výkonu IS. Realizuje zejména tyto činnosti:

  1. analýza, interpretace a hodnocení podnikové architektury a procesních modelů a z nich vyplývajících nároků na aplikace, datovou základnu a technologickou infrastrukturu,
  2. návrh aplikační, informační a technologické architektury IS,
  3. posouzení vhodnosti centralizace, resp. decentralizace informačního systému organizace,
  4. analýza a návrh integračních vazeb mezi komponentami informačního systému,
  5. analýzy, hodnocení a monitorování technologické infrastruktury s cílem zajistit, aby byla optimálně konfigurována a škálovaná,
  6. návrh technologické infrastruktury s respektováním požadavků na její výkon, včetně špičkových zatížení, bezpečnost provozu, flexibilitu, možnosti škálování i pracovní náročnost obsluhy.
2. Požadované znalosti role
  1. principy a metody řešení IT architektur,
  2. principy řešení integrity, bezpečnosti, spolehlivosti a flexibility IS,
  3. principy měření a zajišťování výkonu IS,
  4. hodnocení ekonomické náročnosti různých IT architektur.