Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Manažer realizace projektů
Manažer realizace projektů
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ016
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Manažer realizace projektů

Manažer realizace projektů plánuje, řídí, koordinuje a hodnotí jednotlivé plánované i řešení projekty. Vykonává zejména tyto činnosti:

  1. určování cílů a potenciálních efektů projektů,
  2. plánování, řízení a koordinace jednotlivých projektů a jejich fází,
  3. monitorování a hodnocení výkonu, prověřování činností a výsledků týmů a pracovníků na projektech,
  4. příprava podkladů a výkazů pro řídící články na úrovni podniku,
  5. schvalování rozpočtů, kontrolování výdajů a zajišťování účelného využívání zdrojů,
  6. řešení problémů spojených s projekty.
2. Požadované znalosti role
  1. metody podnikového managementu,
  2. metody podnikové ekonomiky, controllingu,
  3. metody řízení a plánování projektů,
  4. vedení a psychologie práce v týmech.