Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Lektor v oblasti IT
Lektor v oblasti IT
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R203
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
23560
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Lektor v oblasti IT - funkční náplň role
  1. analýza potřeb jednotlivých typů uživatelů na školení v oblasti IT,
  2. příprava a vytváření učebních materiálů a pomůcek, jako jsou učebnice, vizuální pomůcky, lekce on-line, demonstrační modely a podpůrná referenční dokumentace,
  3. vývoj nástrojů pro testování úrovně znalostí,
  4. navrhování, koordinace, plánování a řízení školících programů,
  5. realizace školení,
  6. testování úrovně znalostí,
  7. monitorování a  hodnocení kvality a efektivnosti výuky.
2. Požadované znalosti role
  1. pedagogické schopnosti,
  2. znalosti aktuální literatury a dalších informačních zdrojů v IT,
  3. znalosti aktuálních verzí programů, o vývoji softwaru a o obecných trendech v informačních technologiích.