Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Lektor v oblasti IT
Lektor v oblasti IT
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R203
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
23560
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Lektor v oblasti IT - funkční náplň role
 1. analýza potřeb jednotlivých typů uživatelů na školení v oblasti IT,
 2. příprava a vytváření učebních materiálů a pomůcek, jako jsou učebnice, vizuální pomůcky, lekce on-line, demonstrační modely a podpůrná referenční dokumentace,
 3. vývoj nástrojů pro testování úrovně znalostí,
 4. navrhování, koordinace, plánování a řízení školících programů,
 5. realizace školení,
 6. testování úrovně znalostí,
 7. monitorování a  hodnocení kvality a efektivnosti výuky.
2. Požadované znalosti role
 1. pedagogické schopnosti,
 2. znalosti aktuální literatury a dalších informačních zdrojů v IT,
 3. znalosti aktuálních verzí programů, o vývoji softwaru a o obecných trendech v informačních technologiích.
3. Kompetence role
 • Technické kompetence: Porozumění existujícím systémům a technologii, Návrh a vývoj aplikací, Schopnost aplikovat procedury, nástroje, metody, standardy, Integrace systémů, Sledování a znalost nových technologií.
 • Kompetence pro podporu byznysu: Znalost organizace byznysu, obchodní politiky a podnikové kultury, Řízení projektů, Řízení změny a implementace v IT aplikacích, Schopnost komunikace.
 • Sociální kompetence: Zaměření na dosažení výsledků, Budování vztahů a týmová práce, Adaptace na změnu.