Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Ekonom IT
Ekonom IT
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R202
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Ekonom IT - funkční náplň role
 1. komunikace s ekonomickými útvary podniku,
 2. sledování a vyhodnocování ekonomiky jednotlivých zakázek a projektů, kontrola rozpočtů,
 3. operativní evidence ekonomických charakteristik prostředků IT,
 4. nákladové analýzy IT prostředků a služeb,
 5. vyhodnocování odhadovaných a skutečných efektů IT služeb,
 6. příprava rozpočtů v oblasti IT,
 7. příprava a vyhodnocování investičních záměrů a plánů, hodnocení ekonomické návratnosti investic do IT.
2. Požadované znalosti role
 1. znalost účetnictví a podnikové ekonomiky,
 2. znalost účetních a controllingových nástrojů,
 3. plánovací metodiky a metodiky v oblasti řízení financí podniku,
 4. legislativa vztahující se k účetnictví.