Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Specialista v oblasti nákupu a prodeje IT produktů a služeb
Specialista v oblasti nákupu a prodeje IT produktů a služeb
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R201
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
24340
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Specialista v oblasti nákupu a prodeje IT produktů a služeb - funkční náplň role

Specialista v oblasti nákupu a prodeje IT produktů a služeb je zaměřen na nákup IT služeb a produktů a případně i jejich prodej, pokud podnik IT služby a produkty nabízí jako svou komoditu. K této roli patří tyto činnosti:

 1. výběr optimálních technologií a služeb pro vlastní podnik,
 2. návrh sourcingové strategie,
 3. marketing IT produktů a služeb,
 4. nákup a prodej IT produktů a služeb,
 5. realizace výběrových řízení a aukcí,
 6. vyjednávání s partnery, příprava a uzavírání smluv na IT produkty a služby s externími partnery (obchodní dokumentace, SLA),
 7. řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů dle principů sourcingové strategie,
 8. řešení bezpečnostních rizik spojených s nakupovanými službami.
2. Požadované znalosti role
 1. znalost globálního a lokálního IT trhu,
 2. znalost významných stávajících/potenciálních partnerů/zákazníků,
 3. znalost obchodního zákoníku, autorského zákona a další legislativy vztahujících se k obchodu s IT produkty a službami,
 4. znalost pravidel výběrového řízení,
 5. právní podmínky a principy smluv (SLA, finanční modely poskytování služeb),
 6. strategie a taktiky vyjednávání.