Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Objekt řízení : Organizace ICT útvaru
Organizace ICT útvaru
Kód objektu řízení

Kód objektu řízenív MBI

:
OM008
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení objektu řízení

Uspořádání jednotlivých složek, oddělení celého IT útvaru, jejich funkční a pracovní náplň, uspořádání rolí v útvaru, jejich kompetencí a zodpovědností.

Efekty uplatnění předmětu řízení

Efekty uplatnění objektu řízení

  • Racionálně navržená organizace IT útvaru zvyšuje výkonnost informatiky v provozu i v rozvoji,
  • Uplatňují se často efektivní ploché, projektové a maticové struktury,
  • Základem pro efektivní organizaci je využívána procesní dokumentace,
  • Jsou vytvářena kompetenční centra jako efektivní propojení IT a uživatelských útvarů
Problémy spojené s předmětem řízení

Problémy spojené s objektem řízení

  • Vedení informatiky není zastoupeno v nejvyšším vedení firmy,
  • Informatika je neefektivně decentralizovaná do jednotlivých poboček nebo útvarů podniku,
  • CIO je převážně technologicky orientován, nikoli manažersky a ekonomicky,
  • Organizační vazby mezi IT útvarem a uživatelskými útvary jsou nefunkční