Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Objekt řízení : Aplikace (ASW)
Aplikace (ASW)
Kód objektu řízení

Kód objektu řízenív MBI

:
OM003
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení objektu řízení

Aplikace představují řešení řídících, finančních, obchodních, výrobních a dalších procesů a funkcí podniku pomocí prostředků informačních a komunikačních technologií, tj. aplikačního a základního software, technických a komunikačních prostředků a s nimi spojených služeb poskytovaných jejich uživatelům.

Efekty uplatnění předmětu řízení

Efekty uplatnění objektu řízení

  • Jsou základem užití informatiky, mají rozhodující hodnotu a význam pro její kvalitu,
  • Klíčové aplikace spoluurčují kvalitu podnikového řízení a úspěšnost podnikání,
  • Aplikace eBusinessu a CRM zkvalitňují obchodní vztahy a jsou ,
  • BI aplikace rozhodujícím způsobem ovlivňují kvalitu rozhodovacích aktivit
Problémy spojené s předmětem řízení

Problémy spojené s objektem řízení

  • Náklady na aplikace představují obvykle rozhodující podíl nákladů na informatiku,
  • Existuje vysoká heterogenita aplikací a s tím spojená vysoká náročnost na jejich integraci,
  • Funkcionalita aplikací se značně překrývá a stává se tak pro uživatele netrasparentní,
  • S různorodýmy aplikacemi je spojena roznorodost dodavatelů a jejich metodik a metod,
  • Některé aplikace jsou díky složitosti a nedostatečnému školení uživatelů využívány na 20 - 30 %.