Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Objekt řízení : IT procesy
IT procesy
Kód objektu řízení

Kód objektu řízenív MBI

:
OM002
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení objektu řízení

IT procesy jsou procesy definované a realizované v rámci řízení podnikové informatiky, tj. v MBI v rámci jednodlivých úloh řízení.

Efekty uplatnění předmětu řízení

Efekty uplatnění objektu řízení

  • IT procesy dokumentují a standardizují postupy při řešení obdobných problémů a úloh v informatice,
  • Snižuje se riziko chyb a omylů,
  • Při otimalizace IT procesů se dosahuje zvyšování výkonnosti informatiky,
  • IT procesy jsou základem pro nastavení zodpovědností a kompetencí jednotlivých rolí a pracovníků,
  • Dokumentace IT procesů je součástí podkladů pro získání certifikací kvality
Problémy spojené s předmětem řízení

Problémy spojené s objektem řízení

  • Motivace pracovníků pro dokumentaci procesů v informatice je často problematická,
  • Úlohy v informatice jsou obvykle velmi náročné na kreativitu a tedy i obtížně formalizovatelné,
  • Nízké využití dokumentovaných procesů ve vlastním řízení v praxi,
  • Procesní dokumentace je bez zakotvení v podnikových směrnicích obtížně vymahatelná,
  • Procesní dokumentace je často nedoplněná, zejména metrikami