Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Objekt řízení : Rozvojové projekty podniku
Rozvojové projekty podniku
Kód objektu řízení

Kód objektu řízenív MBI

:
OM105
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení objektu řízení

Projekty rozvoje celého podniku, tj. projekty rozvoje řízení, projekty procesního modelování a reengineeringu, rozvoje organizace, kvalifikace atd.

Efekty uplatnění předmětu řízení

Efekty uplatnění objektu řízení

  • Kvalitně připravované a řízené projekty jsou základem systematického rozvoje podniku a jeho řízení,
  • Účast pracovníků podniku na projektech přináší zvyšování jejich kvalifikace,
  • Projekty řešené kvalitními externími organizacemi přinášejí do podniku významné know how,
  • Projekty procesního modelování jsou platformou pro sjednocené vnímání a pochopení funkcí a fungování podniku v rámci celého personálu.
Problémy spojené s předmětem řízení

Problémy spojené s objektem řízení

  • Musí být zajištěna kvalitní projektové příprava a efektivní výběrová řízení na externí poskytovatele,
  • Pro plánované projekty musí být deklarovány jejich očekávané efekty a nastavena motivace pracovníků,
  • U projektů, zejména procesního modelování, musí být zajištěna nezbytná komunikace s pracovníky ohledně smyslu projektů a jejich dopadů na pracovní místa,
  • Je nutné zajistit stabilizaci projektových týmů, zejména projektových manažerů,
  • Musí být zajištěny odvojídající vazby a návaznosti mezi jednotlivými řešenými projekty.