Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Objekt řízení : Externí partneři – dodavatelé, zákazníci, konkurence, veřejná správa (z pohledu celého podniku)
Externí partneři – dodavatelé, zákazníci, konkurence, veřejná správa (z pohledu celého podniku)
Kód objektu řízení

Kód objektu řízenív MBI

:
OM104
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení objektu řízení

Externí subjekty, s nimiž má podnik a jeho informatika definované vztah, tj. dodavatelé, zákazníci, konkurence, veřejná správa (z pohledu celého podniku).

Efekty uplatnění předmětu řízení

Efekty uplatnění objektu řízení

  • Počet, struktura a spokojenost zákazníků je základním faktorem ekonomické úspěšnosti i v dlouhodobém horizontu,
  • Řízení, výběr i kvalita dodavatelů určuje podstatným způsobem ekonomickou i obchodní výkonnost podniku,
  • IT aplikace a technologie (eBusiness, CRM, mobilní business) výrazně napomáhají efektivním obchodním a kooperačním vztahům,
  • Aplikace pro řízení dodavatelských řetězců (APS/SCM) přispívají k vytváření podnikových clusterů, jejich posilování na trhu,
  • APS/SCM přinášejí do obchodních a kooperačních vztahů stabilitu, optimalizaci řízení dodávek, flexibilitu při změnách obchodních zakázek vzhledem k novým požadavkům zákazníků.
Problémy spojené s předmětem řízení

Problémy spojené s objektem řízení

  • Je účelné sledovat úroveň spokojenosti partnerů, zejména zákazníků s poskytovanými produky a službami, včetně IT služeb,
  • Řízení vztahů k obchodním partnerům je založeno na sdílení informací mezi obchodníky, pro to je nutné nastavit motivaci,
  • Řešení dodavatelských řetězců je ovlivněno spíše ochotou podniků do těchto projektů vstupovat, než dostupnými technologiemi,
  • Je třeba vytvořit znalostní předpoklady uživatelů, zejména manažerů pro akceptaci pokročilých aplikací a technologií pro řízení vztahů s partnery.