Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Objekt řízení : Podnikové směrnice a pravidla
Podnikové směrnice a pravidla
Kód objektu řízení

Kód objektu řízenív MBI

:
OM103
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení objektu řízení

Systém pravidel, směrnic, norem pro řízení podniku, tj. pravidel pro provoz podniku, obchodní aktivity, řízenbí výroby, zajištění bezpečnosti atd.

Efekty uplatnění předmětu řízení

Efekty uplatnění objektu řízení

  • Systém pravidel a směrnic podporuje výkonnost informatiky a snižuje rizika chyb a výpadků,
  • Směrnice jsou založeny na procesním modelu informatiky,
  • Systém směrnic je základem pro kvalitní řízení dodavatelů aplikací a infrastruktury,
  • Směrnice a pravidla zefektivňují a standardizují vztahy IT a uživatelských útvarů.
Problémy spojené s předmětem řízení

Problémy spojené s objektem řízení

  • Systém pravidel a směrnic je příliš komplikovaný a rozsáhlý,
  • Striktní pravidla a směrnice omezují iniciativu a invenci pracovníků v i nformatice,
  • Není definován postih za nedodržování směrnic, pak se respektují minimálně,
  • Není motivace pro racionální rozvoj pravidel a směrnic v informatice