Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Objekt řízení : Podniková organizace
Podniková organizace
Kód objektu řízení

Kód objektu řízenív MBI

:
OM102
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení objektu řízení

Uspořádání podnikových útvarů, jejich funkční a pracovní náplň, uspořádání rolí v útvarech podniku, jejich kompetencí a zodpovědností.

Efekty uplatnění předmětu řízení

Efekty uplatnění objektu řízení

  • Racionálně navržená podniková organizace zvyšuje výkonnost podniku a jeho podnikatelských aktivit,
  • Rozvoji podnikové organizace se věnuje pozornost,
  • Základem pro efektivní organizaci je využívána procesní dokumentace podniku.
Problémy spojené s předmětem řízení

Problémy spojené s objektem řízení

  • Rigidní organizační struktury snižují schopnost podniku rychle reagovat na změny obchodního prostředí a situace na trhu,
  • Složité a příliš byrokratické organizační struktury snižují výkonnost podniku a jeho efektivitu,
  • Vedení podniku předstvují pracovníci operativního charakteru s minimálním strategickým uvažováním,
  • Špatně navržená organizace bez zákaznické orientace znamená ztrátu prestiže na trhu, zákaznické důvěry a ekonomické ztráty,
  • Špatná organizace nevytváří prostor pro týmový charakter práce a tedy i kooperaci v rámci informatiky.