Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Objekt řízení : Podnikové procesy
Podnikové procesy
Kód objektu řízení

Kód objektu řízenív MBI

:
OM101
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení objektu řízení

Proces, kterým podnik zajišťuje naplnění podnikových cílů, reaguje na významné události a zajišťuje produkci plánovaných výstupů (produktů, služeb apod.).

Efekty uplatnění předmětu řízení

Efekty uplatnění objektu řízení

 • Podnikové procesy dokumentují a sjednocují postupy při řešení obchodních aktivit vzhledem k partnerům i interní postupy řešení problémů v podniku,
 • Snižuje se riziko chyb a obchodních ztrát,
 • Při otimalizace podnikových procesů se dosahuje zvyšování celkové podnikové výkonnosti,
 • Podnikové procesy jsou základem pro nastavení zodpovědností a kompetencí jednotlivých rolí a rozvoj podnikové organizace,
 • Dokumentace podnikových procesů je podkladem pro získání certifikací kvality a dalších norem.
Problémy spojené s předmětem řízení

Problémy spojené s objektem řízení

 • Podnikové procesy je nezbytné řešit v kooperaci s uživateli, předpokladem je ale základní kvalifikační příprava
 • Motivace pracovníků pro optimalizaci podnikových procesů je problematická, převládá obava ze ztráty pracovních míst,
 • Navrhované procesy by měly respektovat nároky na adekvátní detail a formalizaci, ne všechny procesy je třeba řešit na vysoké úrovni detailu,
 • Je účelné předem rozdělit procesy na základní, podpůrnéa řídící,
 • Existuje nízké využití dokumentovaných procesů ve vlastním řízení v praxi,
 • Procesní dokumentace je bez zakotvení v podnikových směrnicích obtížně vymahatelná,
 • Procesní dokumentace je často nedoplněná, zejména metrikami