Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Objekt řízení : IT služby
IT služby
Kód objektu řízení

Kód objektu řízenív MBI

:
OM001
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení objektu řízení

IT služba jsou aktivity a/nebo informace dodávané poskytovatelem IT služby příjemci služby. IT služba je vytvářena IT procesy, které při svém průběhu konzumují IT zdroje (hardware, software, data, lidé). Službu poskytovatel příjemci dodává na základě dohodnutých obchodních a technických podmínek.

Efekty uplatnění předmětu řízení

Efekty uplatnění objektu řízení

  • IT služba vytváří základ pro řešení kooperačních vztahů mezi různými subjekty v informatice podniku,
  • Katalog služeb poskytuje strukturované informace o všech službách IT dostupných uživatelům a zákazníkům,
  • Služby vytvářejí předpoklad pro smluvní řešení vztahů dodavatelů a zákazníků na bázi SLA
Problémy spojené s předmětem řízení

Problémy spojené s objektem řízení

  • Obsah a charakter služeb je nutné přesně specifikovat pomocí řady parametrů,
  • Kvalitativní charakteristiky služeb jsou často obtížně porovnatelné a měřitelné