Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení výrobních zásob
Metriky řízení výrobních zásob
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ43XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky řízení výrobních zásob
  • Objem skladových zásob na mezioperačních skladech (IQ4031XMN ),
  • Výrobní zásoby - zásoby materiálu a surovin,
  • Zásoby nedokončené výroby,
  • Zásoby hotových výrobků.
2. Využití metrik zásob ve výrobě ve skupinách úloh:
3. Dimenze pro analýzy metrik výrobních zásob: