Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky organizace a správy podniku
Metriky organizace a správy podniku
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ70
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky organizace a správy podniku:
 • Počet záznamů v podnikových databázích (IQ7001 ),
 • Počet zpracovávaných dokumentů (IQ7005 ),
 • Objem transakcí v čase (IQ7006 ),
 • Časové nároky na realizované transakce (IQ7007 ),
 • Náklady na realizované transakce (IQ7008 ),
 • Počet zpracovávaných reportů a výkazů (IQ7011 ).
2. Využití metrik v doménách:
 • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
 • Řízení v maloobchodě, retail (DO005 ),
 • Řízení výroby (DO006),
 • Veřejná správa (DO011 ),
 • Řízení IT služeb (DO100 ),
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ),
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ),
 • Řízení provozu IT (DO700 ).

3. Dimenze pro analýzy metrik organizace a správy:
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • V řízení IT se využijí zejména dimenze skupin: