Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení vztahů k zákazníkům
Metriky řízení vztahů k zákazníkům
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ25
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky řízení vztahů k zákazníkům:
  • Míra udržení zákazníka (IQ2501 ),
  • Podíl členů komunity (IQ2502 ),
  • Míra užívání klubového členství (IQ2503 ).
2. Využití metrik vztahů k zákazníkům ve skupinách úloh:
  • Řízení marketingu (TGQ350 ),
  • Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik vztahů k zákazníkům: