Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky v oblasti rozvoje kvalifikace
Metriky v oblasti rozvoje kvalifikace
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ53
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky rozvoje kvalifikace:
  • Objem kursů a programů (IQ5031 ),
  • Náklady na kursy a kvalifikační programy (IQ5032 ).
2. Využití metrik rozvoje kvalifikace ve skupinách úloh:
  • Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ),
  • Finanční řízení podniku (TGQ050 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik rozvoje kvalifikce:
  • Základní dimenze (DIG000 ),
  • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
  • Podnikové organizace (DIGQ01 ),
  • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ).