Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Hodnocení výkonnosti prodeje a prodejních pracovníků
Hodnocení výkonnosti prodeje a prodejních pracovníků
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ16
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky výkonnosti prodeje a prodejních pracovníků:
  • Objem tržeb za časovou jednotku (IQ1601 ),
  • Náklady práce na 1 prodejce (IQ1602 ).
2. Využití metrik výkonnosti prodeje ve skupinách úloh:
  • Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik výkonnosti prodeje: