Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Daňové účetnictví
Daňové účetnictví
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M032
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Daňové účetnictví - celková charakteristika

Daňové účetnictví popisuje stejně jako finanční účetnictví podnikatelský subjekt se zaměřením na minulost. Smyslem daňového účetnictví je správně vyjádřit základ daně z příjmů a dalších daňových a jiných pohledávek (např. odvody na sociální a zdravotní pojištění).