Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Finanční účetnictví
Finanční účetnictví
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M031
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Finanční účetnictví - celková charakteristika

Finanční účetnictví má za cíl zachytit podnikatelský proces v podobě pro externí uživatele informací (např. vlastníci, potencionální vlastníci, obchodní partneři a banky). Zmiňovaní uživatelé nejsou přímo součástí předmětného subjektu, ale mají zájem sledovat rizika, výnosnost kapitálu a další vlastnosti. Z tohoto popisu vyplývá, že se jedná o zobrazení primárně zaměřeného na minulost.