Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Pragmatic Enterprise Architecture Framework (PEAF)
Pragmatic Enterprise Architecture Framework (PEAF)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M310
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Pragmatic Enterprise Architecture Framework (PEAF) - celková charakteristika

Pragmatic Enterprise Architecture Framework (PEAF) byl publikován v roce 2009. PEAF je „nezávislý, technologicky neutrální rámec podnikové architektury, který organizaci umožňuje zahájit nebo opětovně zahájit EA iniciativu a poskytuje komplexní množinu produktů a procesů pro její realizaci.“ PEAF zaplňuje mezeru mezi minimálním rámcem podnikové architektury, který neposkytuje vše potřebné, a velkým monolitickým rámcem podnikové architektury, který je příliš složitý pro pochopení a obtížný pro použití. Tohoto cíle PEAF dosahuje tím, že ořeže podnikovou architekturu až na kost “Cutting EA to the Bone”.

1.1. Základní schéma PEAF

Ze schématu rámce PEAF je patrné, že PEAF obsahuje 3 procesy Příprava (Prepare), Implementace (Implement) a Provoz (Operate) a 4 produkty. Cílem procesu Příprava je určení rozsahu a odsouhlasení iniciativy podnikové architektury. Právě v této části je PEAF hodně užitečný. Pokud je dosaženo souhlasu s budováním podnikové architektury, je v procesu Implementace budována infrastruktura pro realizaci podnikové architektury. Tento proces se skládá ze 6 sub-procesů, což je zvládnutelný počet ve smyslu označení PEAF jako pragmatického rámce. Proces Provoz je označován jako "doing it.", ve smyslu realizace podnikové architektury.

1.2. Produkty PEAF

PEAF obsahuje 4 produkty Základ (Foundation), Kultura (Culture), Model a Governance. Produkt Základ obsahuje nástroje, které slouží pro přípravu iniciativy podnikové architektury. Skládá se ze 4 dokumentů, jejichž délka je od 9 do 21 stran, což usnadňuje jejich použití. (Nelson,2011).

Produkt Kultura se zaměřuje na lidi a vztahy, které jsou klíčové pro vytvoření a údržbu životaschopné podnikové architektury. Tento produkt je významný ve srovnání s ostatními rámci podnikové architektury, protože zdůrazňuje úlohu lidí v procesu podnikové architektury.

Produkt Model representuje vlastní obsah podnikové architektury, modely, které jsou hlavními artefakty podnikové architektury. Tento produkt je dalším příkladem toho, jak se PEAF snaží splnit svůj cíl udělat budování podnikové architektury pragmatickým. Produkt Model představuje základ, na kterém je třeba dále stavět a rozvíjet jej místo všezahrnujícího rámce, ze kterého je třeba vybírat .

2. Poznámky, reference

Gála, L. ; Buchalcevová A. ; Jandoš J. - Podniková architektura - (Bruckner, T. 2012) - ISBN9788090466166, pro MBI zpracovala: Buchalcevová, A. (katedra IT, VŠE)