Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Pragmatic Enterprise Architecture Framework (PEAF)
Pragmatic Enterprise Architecture Framework (PEAF)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M310
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Pragmatic Enterprise Architecture Framework (PEAF) - celková charakteristika
 • Pragmatic Enterprise Architecture Framework (PEAF) byl publikován v roce 2009. PEAF je „ nezávislý, technologicky neutrální rámec podnikové architektury , který organizaci umožňuje zahájit nebo opětovně zahájit EA iniciativu a poskytuje komplexní množinu produktů a procesů pro její realizaci.“
 • PEAF zaplňuje mezeru mezi minimálním rámcem podnikové architektury, který neposkytuje vše potřebné, a velkým monolitickým rámcem podnikové architektury, který je příliš složitý pro pochopení a obtížný pro použití.
 • Tohoto cíle PEAF dosahuje tím , že ořeže podnikovou architekturu až na kost “Cutting EA to the Bone”.
1.1. Základní schéma PEAF
 • Ze schématu rámce PEAF je patrné, že PEAF obsahuje 3 procesy Příprava (Prepare), Implementace (Implement) a Provoz (Operate) a 4 produkty.
  • Cílem procesu Příprava je určení rozsahu a odsouhlasení iniciativy podnikové architektury. Právě v této části je PEAF hodně užitečný.
  • Pokud je dosaženo souhlasu s budováním podnikové architektury, je v procesu Implementace budována infrastruktura pro realizaci podnikové architektury. Tento proces se skládá ze 6 sub-procesů , což je zvládnutelný počet ve smyslu označení PEAF jako pragmatického rámce.
  • Proces Provoz je označován jako "doing it.", ve smyslu realizace podnikové architektury.
1.2. Produkty PEAF
 • PEAF obsahuje 4 produkty Základ (Foundation), Kultura (Culture), Model a Governance:
  • Produkt Základ obsahuje nástroje, které slouží pro přípravu iniciativy podnikové architektury. Skládá se ze 4 dokumentů , jejichž délka je od 9 do 21 stran, což usnadňuje jejich použití. (Nelson,2011).
  • Produkt Kultura se zaměřuje na lidi a vztahy, které jsou klíčové pro vytvoření a údržbu životaschopné podnikové architektury. Tento produkt je významný ve srovnání s ostatními rámci podnikové architektury, protože zdůrazňuje úlohu lidí v procesu podnikové architektury.
  • Produkt Model representuje vlastní obsah podnikové architektury , modely, které jsou hlavními artefakty podnikové architektury. Tento produkt je dalším příkladem toho, jak se PEAF snaží splnit svůj cíl udělat budování podnikové architektury pragmatickým. Produkt Model představuje základ , na kterém je třeba dále stavět a rozvíjet jej místo všezahrnujícího rámce, ze kterého je třeba vybírat .
2. Poznámky, reference