Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Místní Agenda 21
Místní Agenda 21
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M016
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Místní Agenda 21 - celková charakteristika
  • Místní Agenda 21 se snaží o kvalitní veřejnou správu, která je zahrnuta pod pojem „good governance“ („dobré vládnutí“). Základním cílem Místní Agendy 21 je udržitelný rozvoj. Součástí fungující MA21 jsou:
    • kvalitní strategické plánování a řízení včetně systému financování,
    • průběžná a aktivní komunikace s veřejností - budování partnerství,
    • systémové a měřitelné směrování k udržitelnému rozvoji.
  • Místní Agenda 21 popisuje a sleduje nastavení klíčových procesů veřejné správy, které jsou nezbytné pro realizaci Agendy 21 v místních či regionálních podmínkách. Dále sleduje reálné dopady rozvoje lokality udržitelného rozvoje. Tyto ukazatele nebo indikátory udržitelného rozvoje jsou nástrojem pro měření postupu práce na místní Agendě 21. Pro měření kvality existují Kritéria MA21, která jsou otestována v praxi několika měst i krajů. V roce 2006 místní Agendu 21 zařadilo Ministerstvo vnitra mezi oficiální metody zvyšování kvality ve veřejné správě.
2. Poznámky, reference
  • Fortinová, J.: Řízení výkonnosti eGovernmentu