Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Benchlearning
Benchlearning
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M015
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Benchlearning - celková charakteristika
  • Benchlearning hledá nejlepší způsoby realizace činností s cílem zlepšit celkovou kvalitu organizace, přičemž vychází z kvalitních výsledků dosažených jinými organizacemi. Hledá jiné organizace a s nimiž se porovnává v rámci benchmarkingu. Důraz zde není zaměřen na samotné porovnání, ale na proces učení se od jiných subjektů.
2. Poznámky, reference
  • Fortinová, J.: Řízení výkonnosti eGovernmentu