Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Common Assesment Framework (CAF)
Common Assesment Framework (CAF)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M014
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Common Assesment Framework (CAF) - celková charakteristika
  • Model CAF (Common Assesment Framework) připravil Evropský institut pro veřejnou správu. Uplatňuje se jako nástroj pro zvyšování kvality organizací veřejné správy v Evropě a poprvé byl presentován na První evropské konferenci kvality veřejné správy v Lisabonu roku 2000. CAF. Společný hodnotící rámec vychází z modelu excelence Evropské nadace pro management kvality (European Foundation for Quality Management „EFQM“). Česká republika, resp. Národní informační středisko pro podporu kvality připravilo českou verzi v roce 2007. Aplikace CAF v ČR se váže s usnesením č. 757/2007, kterým vláda ČR schválila strategický materiál Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby.
  • Podle modelu CAF se řízení kvality orientuje na výsledky OVM, zákazníky, aktivní zapojení zaměstnanců, zlepšování a inovace, řízení podle cílů, procesní řízení, společenskou odpovědnost s jasným cílem zlepšení výkonnosti organizace ve veřejném sektoru. Vychází se z principů řízení kvality v rámci TQM, zejména u Modelu excelence EFQM. Model CAF vychází z předpokladu, že vynikající výsledky ve výkonnosti úřadu v oblasti vztahů k občanům, zaměstnancům jsou splněny na základě strategie a plánování využívajících definovaných procesů.
2. Poznámky, reference
  • Fortinová, J.: Řízení výkonnosti eGovernmentu