Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Azure DevOps
Azure DevOps
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M513
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Azure DevOps - celková charakteristika
  • Pojmenování DevOps představuje složeninu dvou pojmů: Development a Operations.
  • Oddělené postavení softwarového vývoje od softwarových operac í může způsobit například zpožděné odhalení chyb.
  • Pokud se část tohoto procesu nepředvídatelně prodlouží, může to vést až k opoždění celé implementace.
  • Nové pojetí DevOps má vytvořit propojení a společné fungování obou celků .
  • Detailnější charakteristiky jsou v přiloženém dokumentu.
2. Příloha
  • Charakteristika metody je v přiloženém PDF dokumentu: Mohyla, J.: Azure DevOps pro tvorbu BI řešení (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).