Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Microsoft SAM
Microsoft SAM
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M136
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Microsoft SAM - celková charakteristika
  • Správa softwarových aktiv (Software Asset Management, SAM) je osvědčený postup, který zahrnuje sadu ověřených procesů a postupů pro správu a optimalizaci IT aktiv organizace .
  • Implementace SAM chrání investice organizace do softwaru a pomáhá jí zjistit, jaká aktiva má, kde jsou provozována a zda je používá efektivně.
1.1. Efekty Microsoft SAM
  • SAM pomáhá:
    • řídit náklady a obchodní rizika a díky tomu získat pevnější a stabilnější finanční postavení,
    • optimalizovat stávající investice, aby organizace dokázaly zvládnout více pomocí toho, co již vlastní,
    • růst, co se týče velikosti a vyspělosti, prostřednictvím vyšší flexibility a dynamiky.
1.2. Implementace SAM
  • Implementaci správy softwarových aktiv ve své organizaci lze provést ve čtyřech základních krocích:
    • inventarizace - zjistěte, co již máte,
    • získání přehledu - vytvořte si přehled o všech svých licencích na software a dokumentaci,
    • vytvoření zásad a procedur - zaveďte nové standardy a pravidla pro všechny fáze životního cyklu softwaru,
    • údržba plánu SAM - udržujte aktuálnost plánu SAM pomocí namátkových kontrol, inventarizací a školení zaměstnanců.
2. Poznámky, reference