Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Vlastnosti : Integrita podnikové informatiky
Integrita podnikové informatiky
Kód vlastnosti podnikové informatiky

Kód vlastnosti podnikové informatiky v MBI

:
IP009
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení vlastnosti IS

Integrita podnikové informatiky zahrnuje následující oblasti - integritu interních podnikových procesů s funkcemi informatiky, integritu podniku s okolím, integritu metodik a nástrojů pro rozvoj a provoz IS, technologickou integritu, datovou integritu. Zajištění integrity je úkolem systémové integrace.

Efekty uplatnění IS vlastnosti

Efekty uplatnění IS vlastnosti

  • Zajištění integrity informatiky přináší zvýšení výkonu, např. v rychlosti reakcí na požadavky externích partnerů,
  • Procesní integrita zvyšuje výkonnost jednotlivých pracovníků i výkonnost celého podniku,
  • Integrita ve všech uvedených oblastech snižuje riziko chyb,
  • Datová integrita zvyšuje efektivnost využití i správy databází
Problémy spojené s IS vlastností

Problémy spojené s IS vlastností

  • Nároky na integritu, zvyšují komplexnost a složitost aplikací i infrastruktury,
  • Integrita zyvšuje implementační nároky, pracnost i náklady,
  • Zajišťování integrity má často pouze dílčí charakter, řeší se pouze v některých oblastech