Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Vlastnosti : Otevřenost podnikové informatiky
Otevřenost podnikové informatiky
Kód vlastnosti podnikové informatiky

Kód vlastnosti podnikové informatiky v MBI

:
IP008
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení vlastnosti IS

Podniková informatika musí být otevřená ve smyslu snadného rušení původních a zabudovávání nových komponent od různých výrobců.

Efekty uplatnění IS vlastnosti

Efekty uplatnění IS vlastnosti

  • Je možné relativně bezpečně přidávat další moduly a komponenty aplikací ,
  • Je možné efektivně rozšiřovat infrastrukturu o nové produkty,
  • Efektivněji se výkon informatiky přizpůsobuje potřebám a možnostem podniku,
  • Otázky integrace na úrovni aplikací i infrastruktury jsou snáze řešitelné
Problémy spojené s IS vlastností

Problémy spojené s IS vlastností

  • Aplikační i technologická architektura musí být již od počátku koncipovaná jako otevřená,
  • Výběr aplikací a prostředků infrastruktury musí resepktovat požadavky na otevřenost,
  • Další rozšiřování adoplňování aplikací a infrastruktury musí průběžně respektovat požadavky otevřenosti