Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Vlastnosti : Flexibilita aplikací a infrastruktury
Flexibilita aplikací a infrastruktury
Kód vlastnosti podnikové informatiky

Kód vlastnosti podnikové informatiky v MBI

:
IP007
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení vlastnosti IS

Informatika a její aplikace se musí přizpůsobovat změnám uživatelských požadavků a prostředí, a to ve funkcionalitě, dostupnosti, bezpečnosti.

Efekty uplatnění IS vlastnosti

Efekty uplatnění IS vlastnosti

  • Aplikace je možné přizpůsobovat změnám požadavků na bázi snadno realizovatelné customizace,
  • Informatika může rychle reagovat na změny v organizaci podniku - datově, v technologických zdrojích, v přístupech k aplikacím,
  • Informatika reaguje tychle na změny ve vztazích k obchodním partnerům, ve změnách objemu a struktury obchodních zakázek, termínových požadavků apod.,
  • Infrastruktura je schopná se rychle přizpůsobovat novým kapacitním a výkonovým požadavkům,
  • Aplikace a IT se rychle přizpůsobí požadavkům na změny v komunikaci s partnery i veřejnou správou
Problémy spojené s IS vlastností

Problémy spojené s IS vlastností

  • Aplikace je nutné při výběru posuzovat i podle možností customizace a flexibility,
  • Je nezbytné přesně vymezit, kdo může změny definovat a realizovat,
  • Infrastrukturu i aplikace je nutné vytvářet s respektováním možných organizačních změn v podniku,
  • Vysoká flexibilita aplikací je často spojená s jejich vyšší složitostí v implementaci i použití,
  • Řešení flexibility obvykle přináší i vyšší náklady na rozvoj i provoz informatiky