Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Vlastnosti : Bezpečnost
Bezpečnost
Kód vlastnosti podnikové informatiky

Kód vlastnosti podnikové informatiky v MBI

:
IP006
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení vlastnosti IS

Bezpečnost podnikové informatiky je její vlastnost, jejíž úroveň je ovlivněna všemi aspekty, které souvisí s definováním, dosažením a udržováním vhodného stupně bezpečnostních požadavků (důvěrnost, integrita, dostupnost, individuální zodpovědnost, autenticita a spolehlivost) respektující kulturu a odvětví, ve kterém je informatika provozována.

Efekty uplatnění IS vlastnosti

Efekty uplatnění IS vlastnosti

  • Zachování důvěrnosti, kdy přístup k aktivům mají pouze autorizované subjekty,
  • Zachování dostupnosti, kdy autorizované subjekty mohou na své vyžádání vykonat činnosti a není jim odepřen k činnosti přístup,
  • Zachování integrity, kdy ke změně aktiva nemůže dojít neautorizovaným subjektem, nepovolenou činností či nekompletním provedením změn,
  • Zajištění prokazatelnosti, kdy lze vysledovat jakoukoliv akci, která v systému proběhla s tím, že lze zjistit původce takové akce,
  • Zajištění nepopíratelnosti, kdy subjekt nemůže odmítnout svoji účast na provádění nějaké akce,
  • Zachování spolehlivosti , kdy reálné chování systému je konsistentní s chováním systému, tak jak je dokumentováno.
Problémy spojené s IS vlastností

Problémy spojené s IS vlastností

  • Formulace bezpečnostní politiky jako souboru zásad a pravidel, s jejichž pomocí organizace chrání svá aktiva a nutnost její kontinuální aktualizace,
  • Nutnost zajištění řízení rizik, tj. procesu identifikace, kontroly a eliminace bezpečnostních rizik,
  • Specifikace rolí, které zodpovídají a zajišťují řešení bezpečnosti podnikové informatiky