Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Vlastnosti : Soulad s legislativou
Soulad s legislativou
Kód vlastnosti podnikové informatiky

Kód vlastnosti podnikové informatiky v MBI

:
IP004
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení vlastnosti IS

Funkcionalita aplikací, výstupní data, procesy a zodpovědnosti pracovníků firmy musí být v souladu s legislativou

Efekty uplatnění IS vlastnosti

Efekty uplatnění IS vlastnosti

  • Minimalizace rizik postihů a pokut z nedodržení legislativy,
  • Posílení důvěry obchodních partnerů,
  • Posílení důvěry pracovníků ve vlastní informatiku
Problémy spojené s IS vlastností

Problémy spojené s IS vlastností

  • Průběžné promítání změn v soustavě daní, v sociálním a zdravotním pojištění, ve výkaznictví pro veřejnou správu, v zákonech na ochranu osobnosti apod.
  • Respektování nároků legislativy ve vztahu k zahraničním vlastníkům, managementu a partnerům.