Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Vlastnosti : Přiměřená dostupnost a doba odezvy IT, zejména aplikací
Přiměřená dostupnost a doba odezvy IT, zejména aplikací
Kód vlastnosti podnikové informatiky

Kód vlastnosti podnikové informatiky v MBI

:
IP002
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení vlastnosti IS

Dostupnost funkcí, informací a služeb IS odpovídající potřebám a možnostem podniku. Lze ji definovat podle toho, nakolik výpadek IT služby ovlivní kontinuitu byznys procesu a do jaké míry je snížení kontinuity byznys procesu fatální.

Efekty uplatnění IS vlastnosti

Efekty uplatnění IS vlastnosti

  • Efektivní a požadavaná výkonnost pracovníků,
  • Odpovídající rychlost reakce na požadavky obchodních partnerů,
  • Schopnost pracovníků řešit efektivně své úkoly na dislokovaných pracovištích
Problémy spojené s IS vlastností

Problémy spojené s IS vlastností

  • Nižší reakce IT na požadavky uživatelů,
  • Poskytované informace nejsou ve shodě s realitou,
  • Nemožnost zjistit, jak, kým a kdy byla dodaná informace získána.