Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Vlastnosti : Efektivita provozu a rozvoje informatiky
Efektivita provozu a rozvoje informatiky
Kód vlastnosti podnikové informatiky

Kód vlastnosti podnikové informatiky v MBI

:
IP102
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení vlastnosti IS

Provoz a rozvoj informatiky musí respektovat přiměřené náklady, tj. neměly přesahovat její přínosy.

Efekty uplatnění IS vlastnosti

Efekty uplatnění IS vlastnosti

  • Náklady na informatiku jsou vynakládány efektivně, sleduje se jejich využití,
  • Hodnotí se pravidelně efekty provozovaných aplikací i připravovaných projektů,
  • Sleduje se analyzuje návratnost investic do informatiky,
  • Jsou nastavena ekonomická kritéria pro výběr nových apliakcí a prostředků infrastruktury.
Problémy spojené s IS vlastností

Problémy spojené s IS vlastností

  • Náklady na informatiku se z analytického účetnictví obtížně identifikují a získávají,
  • Efekty informatiky jsou obtížně měřitelné,
  • Efekty nových projektů a aplikací se obtížně odstiňují od ostatních změn - v organizaci, personálních změnách, obchodních aktivitách,
  • Je nutné specifikovat strategické efekty, rozhodujcí pro pozici podniku na trhu bez ohledu na okamžitý finanční přínos,
  • Některé efekty se dostavují až v dlouhodobém horitzontu.