Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Vlastnosti : Výkonnost podnikové informatiky
Výkonnost podnikové informatiky
Kód vlastnosti podnikové informatiky

Kód vlastnosti podnikové informatiky v MBI

:
IP101
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení vlastnosti IS

Výkonnost podnikové informatiky představuje souhrn podstatných výkonových parametrů pro podnik, tj. objem zpracovaných úloh, zajištěnou dobu odezvy, minimální chybovost.

Efekty uplatnění IS vlastnosti

Efekty uplatnění IS vlastnosti

  • Funkce informatiky jsou dostupné v požadovaných a dohodnutých časech v dohodnutých lokalitách,
  • Aplikace i infrastruktura poskytují služby s požadovanou a dohodnutou spolehlivostí,
  • Informatika posktuje služby s přiměřenou dobou odezvy,
  • Databáze obsahují všechna požadovaná data, je zajištěn efektivní přístup i k externím datovým zdrojům,
  • Případné odstávky nebo výpadky aplikací, nebo infrastruktury neovlivňují kontinuitu byznysu.
Problémy spojené s IS vlastností

Problémy spojené s IS vlastností

  • Je nezbytné škálovat infrastrukturu a aplikace podle aktuálních i budoucích požadavků na výkonnost,
  • Problém dimenzování kapacit pro špičková zatížení systému, resp. ve špičkových obdobích,
  • Rozvoj a provoz informatiky při racionálním poměru výkon - náklady.