Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Vlastnosti : Standardizace IT zdrojů, procesů a služeb
Standardizace IT zdrojů, procesů a služeb
Kód vlastnosti podnikové informatiky

Kód vlastnosti podnikové informatiky v MBI

:
IP010
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení vlastnosti IS

Standardizace znamená uplatňování mezinárodních, případně národních nebo lokálních standardů v oblasti IT procesů, IT služeb i IT zdrojů.

Efekty uplatnění IS vlastnosti

Efekty uplatnění IS vlastnosti

  • Standardizace snižuje obtížnost a náročnost využívání informatiky, zejména aplikací ,
  • Standardizace IT zdrojů, IT procesů i IT služeb umožňují snižování nákladů na jejich pořizování a provozování ,
  • Standardizace je základem pro řešení otevřenosti informatiky
Problémy spojené s IS vlastností

Problémy spojené s IS vlastností

  • Musí být předem jasně deklarováno, které standardy bude podnik využívat,
  • Existuje značné množství standardů, jejich struktura je často velmi nepřehledná,
  • Stanovení standardů musí být efektivní, ne všechny standardy jsou účelné,
  • Nutnost dodržování stanovených standardů, nutnost kontroly