Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Vlastnosti : Pokrytí požadované funkcionality
Pokrytí požadované funkcionality
Kód vlastnosti podnikové informatiky

Kód vlastnosti podnikové informatiky v MBI

:
IP001
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení vlastnosti IS

Funkcionalita jako strukturovaný přehled plánovaných nebo poskytovaných funkcí IS musí odpovídat požadavkům podniku a promítat se do vhodně navržené aplikační architektury.

Efekty uplatnění IS vlastnosti

Efekty uplatnění IS vlastnosti

  • Zefektivnění činností podniku,
  • Snížení nákladů na administrativu,
  • Zkvalitnění řízení podniku,
Problémy spojené s IS vlastností

Problémy spojené s IS vlastností

  • Úplnost a kvalita definované funkcionality,
  • Duplicitní navržená funkcionalita, může snižovat efektivitu investovaných prostředků a ohrožovat integritu IS,
  • Určení strategických funkcí IT přinášejících klíčové efekty