Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Competitive Intelligence
Competitive Intelligence
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG480
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Competitive intelligence – přehled faktorů
  • Do podskupiny patří aktuálně pouze jeden faktor orientovaný na základní principy a možnosti CI (Competitive Intelligence) jako relativně nové IT disciplíny (F481 ).