Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : IT - trendy
IT - trendy
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG880
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. IT - trendy – účel
  • Cílem podskupiny je specifikovat trendy v IT a postupně je doplňovat a aktualizovat pro účely jejich dalšího vyhodnocování vzhledem k potřebám a možnostem podniku.
2. IT - trendy – podstata
  • V současné době se v podnikových informačních systémech projevují různorodé trendy uvedené v dalším přehledu .
3. IT - trendy – přehled faktorů
  • Web 2.0 (F880),
  • Cloud Computing – detailně charakterizovaný v podskupině faktorů "Cloud computing a jeho služby (FSG100 )",
  • Bring-Your-Own-Device (BYOD), respektive Bring-Your-Own-Cloud (BYOC) (F881 ),
  • Internet věcí (Internet of Things, IoT) (F882).