Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : IT infrastruktura
IT infrastruktura
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG870
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. IT infrastruktura – účel
 • Cílem podskupiny je vymezit oblasti podnikové infrastruktury a jejich vlastnosti jako předpoklad pro kvalifikované plánování jejího rozvoje a zajištění správy na úrovni řízení provozu.
2. IT infrastruktura – podstata
 • Některé prvky podnikového informačního systému utváří základnu pro současné i budoucí aplikace informačních technologií a prostředí pro uložení a transparentní zpřístupnění dat. ty souhrnně představuje infrastruktura podnikového informačního systému .
 • Infrastruktura podnikového informačního systému je základnou pro současné i budoucí aplikace informačních technologií a prostředím pro uložení a transparentní zpřístupnění dat.
 • Infrastruktura podnikového informačního systému využívá :
  • infrastrukturu podniku, tj. energie, majetek (budovy, kancelářské zařízení), pravidla a směrnice apod.,
  • infrastrukturu segmentu trhu, do kterého podnik přináleží (např. de-jure a de-facto standardy v daném oboru),
  • veřejnou (společenskou) infrastrukturu, tj. vzdělání, právo, telekomunikace apod.
 • Infrastruktura podnikového informačního systému poskytuje, respektive je poskytována formou služeb . Obrázek znázorňuje prvky a služby infrastruktury.
 • Služby infrastruktury podnikového informačního systému jsou spojeny na jedné straně s technickými prostředky a informačními technologiemi a na druhé straně jsou orientovány na IT management a IT governance (Weill, Subramani a Broadbent, 2002).
 • Od infrastruktury podnikového informačního systému se očekává, že bude zkonstruována jako infrastruktura pružná (flexibilní), hbitá a efektivní (Byrd a Turner, 2000):
  • Pružnost (flexibilita) je schopností systému, která mu umožňuje reagovat na předem plánované či očekávané změny,
  • Hbitost (agilnost) je schopností systému, která mu umožňuje rychle se přizpůsobit neočekávaným změnám,
  • Efektivnost je schopnost systému použít účinné, pro danou situaci přiměřené prostředky pro naplnění stanovených cílů a potřeb.
 • Těchto vlastností je dosahováno tak, že pro jednotlivé prvky infrastruktury je formulována vhodná úroveň jejich schopností :
  • schopnosti být integrován do většího celku. Tato vlastnost je ovlivněna schopností být propojen s jiným prvkem (ať již se nachází uvnitř anebo vně organizace) a úrovní kompatibility (slučitelnosti a snášenlivosti) integrovaných prvků,
  • schopnosti mít vhodný stupeň způsobilosti ke změně a rozšíření bez závažných dopadů na celek, tj. mít vhodnou modularitu. Modularitu potom charakterizujeme úrovní detailu funkcí, jež nějaká komponenta pro celek nabízí, a tím do jaké míry má být komponenta transparentní ostatním prvkům,
 • schopnosti disponovat vhodnou ú rovní znalostí, zkušeností a dovedností .
 • Očekává se existence těchto dispozic v oblasti technických prostředků a informačních technologií, v oblasti porozumění, kde a jak nasadit informační technologie tak, aby efektivně podpořily cíle organizace, v oblasti porozumění podniku při hledání jemu odpovídajících řešení a také v oblasti řízení.
3. IT infrastruktura – přehled faktorů
 • Služby spojené s informačními technologiemi (F870),
 • Služby orientované orientovány na řízení IT (IT management) a IT governance (F871).
4. Poznámky, reference