Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : IT - komunikační sítě, internet
IT - komunikační sítě, internet
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG850
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. IT - komunikační sítě, internet – účel
  • Cílem této podskupiny je uvést alespoň základní klasifikaci, včetně využívaných protokolů , a formulovat jejich možnosti vzhledem k rozvoji komunikační struktury podniků i pro zajištění mezipodnikové komunikace.
2. IT - komunikační sítě, internet – podstata
  • Komunikační soustavu v prostředí IT tvoří technická zařízení a software, které umožňují zařízení vzájemně propojit do sítě a zajistit koncovým uzlům sítě vzájemnou komunikaci .
  • Komunikační technologie jsou nezbytnou součástí technologického prostředí podniku , regionu, státu i v celosvětovém měřítku.
  • Komunikující strany, a také prostředky, které „leží na cestě komunikace a na komunikaci se podílejí“ mají různé charakteristiky, tj. jsou heterogenní a mají různé požadavky na způsob komunikace , vznikl obecně uznávaný model, který komunikaci v tomto prostředí popisuje.
  • Model byl vyvinut ITU (International Telecommunication Union) pod označením X.200 a byl přijat i jako standard ISO (International Standard Organization) pod názvem Open Systems Interconnection Reference Model (dále jen RM ISO/OSI) . V současné době je spíše známější model TCP/IP, který vznikl s rozvojem sítě Internet a je zjednodušením modelu RM ISO/OSI.
  • Síť je tvořena uzly a spojnicemi (přenosovými cestami) mezi jednotlivými uzly. Uzly sítí se starají (v závislosti na jejich aktuální roli v síti) o vysílání požadavku, příjem požadavku, vysílání odpovědi, příjem odpovědi, anebo v případě, že vzájemně komunikující uzly jsou umístěny v různých sítích, zajišťují přenos mezi sítěmi navzájem. Po spojnicích (přenosových cestách) probíhá vlastní přenos informace mezi uzly.
  • Při popisu komunikace různorodých technologií uspořádaných dle zvoleného modelu hrají významnou roli protokoly. Protokol je množina dohodnutých komunikačních pravidel.
  • Dodržení protokolu umožňuje kompatibilitu (slučitelnost) a spolupráci rozdílných prvků a prostředků sítě bez ohledu na jejich implementaci a konkrétního výrobce.
3. IT - komunikační sítě, internet – přehled faktorů
  • Komunikační sítě (F850),
  • Síť Internet a jeho služby (F851).