Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Business intelligence - přístupy
Business intelligence - přístupy
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG440
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Business intelligence – přístupy – účel
 • Účelem této podskupiny faktorů je specifikovat různé přístupy a koncepce řešení BI projektů , které jsou adekvátní pro různé podnikové podmínky a potřeby.
 • Smyslem faktorů je vyhodnotit i výhody a nevýhody jednotlivých přístupů a určit prostředí podniku, pro které jsou vhodné.
2. Business intelligence – přístupy – podstata
 • S vývojem v business intelligence vznikly jednotlivé přístupy k řešení projektů a jejich vzájemné kombinace. Ty se liší zejména úrovní centralizace, či decentralizace řešení, tj. zda je primárně zaměřeno na centrální datový sklad, či decentralizovaná datová tržiště, nebo obojí.
 • Podskupina zahrnuje základní přístupy , které se pak podle podnikových podmínek dále modifikují:
  • postupné vytváření datových tržišť , které ale mohou být v některých případech vytvářeny jednorázově,
  • vytvoření centrálního konsolidovaného datového skladu jednorázově,
  • postupné vytváření datových tržišť a současné řešení odpovídající části datového skladu, tzv. přírůstkový přístup , přičemž každý přírůstek je obvykle dotažen až do provozu, než je zahajován přírůstek další.
 • Přístup k BI řešení se promítá do architektury BI, která je obsahem úvodní studie a rozhodující měrou pak ovlivňuje další postup a s tím i efektivitu a kvalitu řešení vzhledem k požadavkům organizace.
3. Business intelligence – přístupy – přehled faktorů
 • BI: Postupné vytváření datových tržišť (F441 ),
 • BI: Jednorázové vytvoření celého BI řešení (F442 ),
 • BI: Přírůstkový přístup (F443 ).
4. Business intelligence – přístupy v kontextu podnikového řízení
 • Zvolený a uplatňovaný přístup k BI řešení ovlivňuje prakticky všechny oblasti podnikového řízení, kde se předpokládá uplatnění BI aplikací.
 • Z tohoto pohledu je významné rozhodnutí o prioritách oblastí řízen í, resp. podnikových procesů, které mají být BI podporovány, a to zejména v případě přírůstkového přístupu, případně postupného řešení datových tržišť.
5. Business intelligence – přístupy v kontextu řízení IT
 • Faktory přístupů k řešení business intelligence (BI) se dle analýzy a dosavadních zkušeností promítají do skupiny úloh Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ).
 • Na taktické úrovni řízení IT se strategická rozhodnutí o řešení faktorů BI promítají především do skupin úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • Všechny uvedené faktory přístupů k řešení business intelligence se konkrétně uplatňují ve skupině úloh Řešení projektu business intelligence (TG430 ).