Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Osobní informatika
Osobní informatika
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG570
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Osobní informatika – přehled faktorů
  • Technické prostředky osobní informatiky (F571),
  • Softwarové prostředky osobní informatiky (F572).