Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Aplikace orientované na produktivitu jednotlivců
Aplikace orientované na produktivitu jednotlivců
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG570
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Aplikace orientované na produktivitu jednotlivců – účel
  • Účelem této podskupiny faktorů je charakterizovat a shrnout základní softwarové nástroje pro osobní potřeby uživatele , případně poskytnout jejich přehled a kompletovat tak i celkovou představu o informatice na úrovni jednotlivce i celé organizace.
2. Aplikace orientované na produktivitu jednotlivců – podstata, formy
  • Prostředky osobní informatiky, které zvyšují produktivitu práce jednotlivců, představují širokou škálu nejrůznějších programových a technických prostředků , které jsou mezi sebou více či méně provázány.
  • Osobní informatika se charakterizuje jako systém softwarových a technických prostředků informatiky a jejich využití převážně při práci jednotlivce. Uživatelé s nimi pracují většinou zcela individuálně , ale na druhé straně se tyto prostředky stávají součástí jiných rozsáhlejších informačních systémů, kde plní např. úlohu klientských aplikac í.
3. Aplikace orientované na produktivitu jednotlivců – přehled faktorů
  • Technické prostředky osobní informatiky (F571),
  • Softwarové prostředky osobní informatiky (F572).
4. Aplikace orientované na produktivitu jednotlivců v kontextu podnikového řízení
  • Ve vztahu k řízení podniku zajišťují tyto aplikace administrativní a další základní operace ve všech úlohách a skupinách úloh „Řízení podniku“ (DO00 ).
5. Aplikace orientované na produktivitu jednotlivců v kontextu řízení IT
  • Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ),
  • Cloud Governance a Cloud Management (TG007 ), pro využívání kancelářských produktů v cloudu,
  • Definování technologických standardů (U243A ), zejména pro kancelářské produkty,
  • Správa softwarových aktiv (U704A ).