Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : IT - Data, integrace dat
IT - Data, integrace dat
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG910
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. IT - Data, integrace dat – účel
  • Cílem podskupiny je definovat a analyzovat možnosti a omezení integračních přístupů a technologií v integraci dat, především ve velkých systémech podnikových IT.
2. IT - Data, integrace dat – podstata
  • Podskupina představuje přístupy, techniky a nástroje podporující řešení problémů spojených s integrací dat .

3. IT - Data, integrace dat – přehled faktorů
  • Integrace s materializací dat (F921),
  • Virtualizovaná integrace dat (F922),
  • Rozsah doménového pokrytí dat (F923),
  • Inkrementálnost integrace dat (F924),
  • Standardizovanost integrovaných dat (F925).
4. IT - Data, integrace dat v kontextu řízení IT
  • Faktory integrace dat jsou vyhodnocovány v úloze s trategického řízení IT , a to Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ) a výsledky analýzy se pak promítají do úlohy Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur (U034A ) a do skupiny úloh Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ).
  • Na taktické úrovni řízení IT se strategická rozhodnutí o integraci dat promítají především do skupin úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ) a Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ), speciálně do úlohy Řízení integrace dat (U205A ).
  • Na operativní úrovni řízení IT se faktory integrace datových zdrojů promítají do skupiny úloh Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ).