Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Příslušnost podniku k odvětví
Příslušnost podniku k odvětví
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG005
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Příslušnost podniku k odvětví – účel
 • Účelem podskupiny faktorů je analyzovat vlivy charakteru odvětví, ve kterém podnik působí, zejména na obsah systému řízení IT, rozsah jeho funkcionality, na náročnst uplatňování aktuální legislativy a rovněž na složitost úloh řízení.
2. Příslušnost podniku k odvětví - podstata
 • Význam informačních a komunikačních technologií pro podniky z různých odvětví ekonomiky se výrazně liší.
 • Podniky a jejich nároky na IT, vybavenost i způsob řízení IT s e liší jak podle jednotlivých odvětví, tak i v rámci každého z nich .
 • Faktory dle odvětví uvádějí převažující charakteristiky , které jsou významné pro dané odvětví, specifikují silné i slabé stránky řízení IT i řízení samotných podniků v daném odvětví. Jsou tak vstupem pro konkretizaci nároků na úlohy řízení IT v odvětví, pro konkretizaci řešení souladu IT s potřebami podniků i celých odvětví (Business - IT Alignment).
3. Příslušnost podniku k odvětví – přehled faktorů
 • Podskupina obsahuje jeden obecně definovaný faktor odvětví (F006 ), který je ve vazbách v MBI využíván nejčastěji a vedle toho specifické faktory dle jednotlivých vybraných odvětví,
 • Výroba (F007 ),
 • Velkoobchod (F008 ),
 • Maloobchod (F009 ),
 • Banky a pojišťovny (F010 ),
 • Telekomunikace (F011 ),
 • Utility (elektřina, voda, plyn) (F012 ),
 • Veřejná správa a obrana (F013 ),
 • Školství (F014 ),
 • Zdravotnictví (F015 ),
 • Doprava a skladování (F019 ).