Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Mobilní aplikace, mobile computing
Mobilní aplikace, mobile computing
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG550
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Mobilní aplikace – účel
 • Účelem této podskupiny faktorů je analyzovat nejrůznější možnosti využití mobilních aplikací v podnikové praxi .
 • Smyslem je i vyhodnotit výhody a omezení mobilních zařízení a aplikací , které jsou pro ně vyvíjeny.
2. Mobilní aplikace – podstata
 • Podskupina představuje celkové koncepce, přístupy k řešení mobilního computingu , vytváření a nasazování mobilních aplikací do podnikového řízení a způsoby jejich využití v podnikové praxi.
3. Mobilní aplikace – přehled faktorů
 • Jeden společný obecně definovaný faktor postihující celou oblast mobilních aplikací (F550 ),
 • Virtualizace mobilních zařízení (F835),
 • Bring-Your-Own-Device (BYOD) (F881 ),
 • Bring-Your-Own-Cloud (BYOC) (F882).
4. Mobilní aplikace v kontextu podnikového řízení
 • Ve vztahu k řízení podniku se tyto aplikace uplatňují ve všech oblastech řízení primárně, ale tam, kde se předpokládá poměrně značná dislokace a mobilita pracovníků, tj. v řízení prodeje, nákupu, marketingu, skladů, výroby.
5. Mobilní aplikace v kontextu řízení IT
 • Faktory možností a zdrojů mobilních aplikací jsou vyhodnocovány v úloze strategického řízení IT , a to Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ), kde se vyhodnocuje, zda jsou podniku k dispozici, jak se využívají, resp. zda ty existující již nevyhovují a výsledky analýzy se pak promítají do skupiny úloh Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ).
 • Na taktické úrovni řízení IT se strategická rozhodnutí o rozvoji mobilních aplikací promítají především do skupin úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • Na operativní úrovni řízení IT se faktory mobilních aplikací promítají do skupin úloh Řízení projektu (TG401 ).
 • Faktory mobilních aplikací a mobilního computingu se konkrétně uplatňují ve skupině úloh Řešení projektu implementace mobilních aplikací, MA (TG460 ).